Често задавани въпроси.

Uplease отговаря

Искаш да вземеш автомобил на лизинг, но имаш въпроси – виж дали ще намериш своя отговор
Има ли ограничение за възрастта на автомобил? От къде мога да си избера автомобил?
За какъв потребител е подходящ финансовия лизинг?
Коя лизингова схема е подходяща за мен?
Как да кандидатствам за лизинг?
Какъв е размерът на лихвата и как се изчислява тя?
Какво е тримесечен EURIBOR?
Защо подписваме договорите с Evrotrust?

Имаш въпроси относно плащането на лизинговите вноски

Мога ли да платя предварително лизинговата си вноска и какво е необходимо да посоча като основание за плащане?
Ще получавам ли известия за предстоящи плащания?
Какво трябва да направя, ако съм забравил плащането си и съм пропуснал месечна вноска?
Какво е необходимо да направя в случай, че изпитвам затруднения при изплащането на лизинговите вноски?
Съществува ли възможност за предсрочно погасяване?
Съществува ли възможност за частично предсрочно погасяване?

Помощ при загубен, откраднат...

Какво да направя ако си изгубя или ми откраднат ключа?
Какво да направя, ако си заключа ключа в автомобила?
Какво да направим, ако си изгубя малкия талон?
Какво да направим при откраднато свидетелство за регистрация?
Какво да направя, ако си изгубя или ми откраднат регистрационните табели?

Управление на автомобила на територията на България и извън границите на държавата

Мога ли да управлявам автомобила в чужбина, какво е необходимо?
Мога ли да предоставя автомобила да се управлява от трето лице?

Санкции от държавни органи във връзка с управлението на автомобила

Електронен фиш за налагане на глоба
Глоба за неправилно паркиране
Фишове за нарушения извършени извън територията на Република България.

Застраховки „Каско“ и „ГО“

Мога ли да избера застраховател на актива?
Към кого се заплащат застраховките?
Как се процедира в случаите, когато автомобилът претърпи ПТП?

Какви са задълженията ми във връзка с периодичното обслужване на автомобила?

Преминаване на годишен технически преглед
Обслужване на автомобила

Договорът ми изтича; може ли друго лице да ме замести по договора?

Договорът ми изтича, какво следва да направя?
Може ли да се направи ПРОМЯНА НА ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛ по вече подписан договор за финансов лизинг?