Блог.

Изисквания за пътуване до Република Турция

Изисквания за пътуване до Република Турция

Разбра ли за клиентския ни портал?

2023-05-02 08:11:04

Прочети

Какви коли ще караме след 10 години?

2023-06-07 09:08:18

Прочети

6 подаръка за любителите на автомобили

2022-12-13 09:47:49

Прочети

Във връзка с излязла новина от Министерството на външните работи, ви уведомяваме, че има промяна в изискванията за пътуване до Република Турция, а именно:


Българските граждани, посещаващи Република Турция, са длъжни да спазват следните изисквания:

  • При влизане на турска територия с лек автомобил, превозното средство се регистрира на водача и единствено той има право да го управлява и изнесе от територията на Р. Турция. Не се разрешава преотстъпване или управление от друго лице, било то с пълномощно, дори регистрираният на влизане водач да се намира в същото МПС.
  • При проверка от турските контролни органи и установяване на нарушение на горното изискване, автомобилът може да бъде задържан и след няколко дневна бюрократична процедура изпратен в офис на турските митници към съответното населено място, след което върнат на водача след заплащане на солидна глоба.
  • Българските граждани, на чието име е регистриран автомобил при влизане на турска територия нямат право да напускат страната без да изнесат автомобила или е необходимо да представят официален документ с уважителни причини, налагащи това.

Информацията се отнася само за леки автомобили, както е написано в съобщението, но все пак фирми, чиято дейност е свързвана с превозване могат да се обърнат към съюза на международните превозвачи за повече подробности.